Bestill

Fyll ut feltene til høyre med korrekt fakturaadresse og leveringsadresse. Du mottar en mail med bekreftelse og nærmere informasjon om leveringstid etc. Ta gjerne kontakt på mail om du lurer på noe.

Frakt  kommer i tillegg.

Lykke til med ditt nye pedagogiske verktøy!* Hvis du ønsker en annen leveringsadresse enn den oppgitt her, vennligst oppgi leveringsadresse i kommentarfeltet


Produkter

Bokpakken Vonde hemmeligheter - et enkelt verktøy til vanskelige tema

Bokserien om vonde hemmeligheter er et pedagogisk verktøy bestående av åtte nydelige lettleste bøker rettet mot barn og ansatte i barnehage og småskolen. Bøkene selges samlet med veiledningshefte og støttehefter som ett produkt. Produktet har et gjennomført og smakfullt design som pirrer nysgjerrigheten og gjør det lett å bruke både for barn og voksne. I 2014 vant bokpakken en prestisjetung designpris ”Årets vakreste bøker” for forlagsbransjen i kategori fagbøker for barn http://montaag.com

Bøkene gir voksne et viktig verktøy for å snakke om vanskelige tema som vold i hjemmet, seksuelt misbruk, rus, alkoholmisbruk, skilsmisse, psykisk sykdom, mobbing, tvangsekteskap, flukt og traumer. Barna får nyttige begreper og tro på at det går an å få hjelp når man har det ”vondt inni seg”. Slike begreper, sammen med troen på at det har en hensikt å fortelle, setter barn i stand til både å beskytte seg selv og til å hjelpe andre barn.

Bokserien anbefales spesielt til alle barnehager, skoler, barnevern og helsestasjoner som skal jobbe forebyggende og med tidlig innsats for utsatte barn. De passer ellers godt for alle andre som ønsker å være trygge voksne og jobbe for barnas beste. Bøkene er godt egnet til å lese med barn helt ned i 3-årsalderen. De kan brukes i samlingsstunder med en større barnegruppe, og i lesestunder med mindre grupper eller ett enkelt barn. 

Pris 1290,-                                                                

Mange enkeltbarnehager, barnevernstjenester, helsestasjoner og Barnehus har allerede tatt i bruk bokpakken. Tilbakemeldingene er svært gode. Her er noen eksempler:

Renate Sævik Paulsen styrer i Huldal barnehage (Fosnavåg) »Et nyttig verktøy til å snakke med barn om vanskelige temaer»Veronica Rye, pedagogisk leder i Kvaleberg barnehage (Stavanger)“Lett å bruke sammen med barna, Har lest alle bøkene med barna. Fine bilder som er tilpasset alle barn uavhengig av om de har opplevd noe eller ikke”.Monica Eriksen barnevernspedagog i Ramsvigskogen barnehage(Stavanger) forteller at de har fått mange gode tilbakemeldinger fra foreldre. De synes det er vanskelig å snakke med barna om dette selv og synes det er bra at barnehagen jobber med disse tema.

Bestill

Veilederen

I veilederen til Bokpakken om vonde hemmeligheter tilbys kunnskap som kan hjelpe voksne til å forstå når barn har det vanskelig og gjøre dem bedre rustet til å hjelpe barn på en trygg og god måte. Veilederen har et enkelt og uakademisk språk. Den kan brukes av alle voksne. Det legges vekt på hvordan man skal lese bøkene sammen med barn og hva man kan se etter når man mistenker at et barn har det vondt.

Veilederen inneholder refleksjonsøvelser som kan brukes i opplæring av personalgrupper. Øvelsene tar blant annet for seg ulike forhold som gjør at voksne ikke alltid er åpne for å ta imot barns betroelser om vonde hemmeligheter.

Veilederen er inkludert i Bokpakken om vonde hemmeligheter.

Støttehefter

I Bokpakken følger det med støttehefter som inspirer til lesning med dialog.

Stafetten

Barnestemmen ønsker å oppfordre flest mulig barnehager og skoler til å jobbe med tema som setter barn i stand til å beskytte seg selv og be om hjelp hvis de har det vanskelig.

Vi har utviklet et flott dokument som vi kaller Stafetten. Stafetten er et vandrebudskap som dere kan sende til samarbeidspartnere. Stafetten kan for eksempel sendes sammen med annen informasjon ved overgang fra barnehage til skole, eller til andre barnehager i kommunen.

På den måten kan dere oppfordre andre til å sette de samme tema på dagsorden. Dokumentet kan henges opp i egen barnehage og synliggjøre at disse viktige temaene er på dagsorden hos dere.

Inntekt fra Stafetten gis som gave til en organisasjon som jobber med utsatte barn. Informasjon om slike gaver kunngjøres på Barnestemmens nettsider.

Pris kr. 200,- for 10 stk.                          kr. 100,- for 5 stk. 

Prisen er oppgitt eks. mva.

Bestill

Om Barnestemmen

Barnestemmen

Barnestemmens visjon er å løfte frem barnas stemme i samfunnet. Barnestemmen er sosialt entreprenørskap som utvikler pedagogiske verktøy til bruk i arbeid med barn. Vi utvikler praktisk anlagte verktøy med solid forskningsbasert forankring.

Grunnlegger av Barnestemmen er Sølvi Schei. Hun er pedagog (cand. paed.) med spesialisering i pedagogisk psykologi. Hun har jobbet i mange år som rådgiver i pedagogisk–psykologisk tjeneste, ved barnehagesjefens kontor, og i utviklingsprosjekter innen skole og barnehage. Sølvi har vært spesielt opptatt av psykososialt arbeid og barnesamtaler, og har også jobbet mye med flerkulturelle problemstillinger. Hun er nå ansatt ved  Statens barnehus i Stavanger.

Barnehager har de senere år blitt pekt på som en svært viktig arena for tidlig innsats mot utsatte barn. Det stilles stadig høyere krav til barnehageansattes kompetanse på dette området. I mange år har Sølvi arbeidet med å øke kunnskap slik at ansatte i barnehager skal bli tryggere på egen kompetanse og bedre i stand til å oppdage og sette i gang hjelp til utsatte barn. I mye av dette arbeidet har hun savnet gode verktøy som kan gjøre det enklere å snakke med barn om smertefulle tema. Sammen med et sterkt engasjement for barn i vanskelige livssituasjoner, er dette bakgrunn for at hun bestemte seg for å etablere firmaet Barnestemmen.

Kontakt

Person

Sølvi Schei

Sølvi Schei

​Daglig leder
Cand. paed / Pedagogisk psykologi

+47 92 40 14 91

solvi@barnestemmen.no

Kontakt

Barnestemmen

.(JavaScript must be enabled to view this email address) .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Org. nr. 990 515 581